NOTICE

공지사항입니다.

게시판 목록
CATEGORY SUBJECT WRITER DATE READ RECOM POINT
공지 2023년 수업 시간표안내 HELLO DANCE 2019.03.13 695 0 0점

+

더 블랙 레이블 내방오디션(23.06.17)
HELLO DANCE 2023.04.20 168 0 0점
34

+

TOP미디어 내방오디션(23.04.15)
HELLO DANCE 2023.03.13 189 0 0점
33

+

2023년 대학입시 합격자
HELLO DANCE 2023.01.10 253 0 0점
32

+

2023년 2월 4일 pm3시 WM엔터테인먼트 오디션
HELLO DANCE 2023.01.10 209 0 0점
31

+

유아,저학년반 하반기 모집 (22년9월13일 개강)
HELLO DANCE 2022.08.29 293 0 0점
30

+

22년 7월 직장인(성인반) 개설 PM 8시
HELLO DANCE 2022.06.08 438 0 0점
29

+

2022 연합오디션 합격자
HELLO DANCE 2022.05.26 302 0 0점
28

+

2022년 연합오디션 (5월7일토요일)
HELLO DANCE 2022.04.11 266 0 0점
27

+

22년 S-QUEENS(입시반) 모집
HELLO DANCE 2022.01.10 321 0 0점
26

+

22년 국민대,한양대 실용무용과 합격
HELLO DANCE 2021.12.28 407 0 0점
25

+

청소년&수험생 이벤트
HELLO DANCE 2021.11.16 303 0 0점
24

+

파주시 청소년 예술제 우수상 수상
HELLO DANCE 2021.09.16 320 0 0점
23

+

YG 오디션 (2021년03월19일 7시)
HELLO DANCE 2020.10.28 641 0 0점
22

+

▶ 헬로우댄스 "코로나예방" 세스코 전문방역소독완료
HELLO DANCE 2020.03.10 341 0 0점
21

+

▶ 2021년 상반기 수업 시간표안내
HELLO DANCE 2020.02.18 642 0 0점